יידיש מהבית

כמה מקורות מקוונים ללימוד, האזנה וקריאה של יידיש מהבית.

ארכיון מרובה פרדוקסים

ארכיונו של שלום עליכם, על היקפו ועושרו, מכיל בתוכו חומר מגוון על חייו ויצירתו של הסופר האהוב, חומר שיש בו כדי ללמד על תהפוכות הזיכרון

ארוס, תנטוס ולאהל’ה

הדיבוק החדש של רועי חן המוצג בתאטרון גשר הוא פרשנות פסיכולוגית לדיבוק של אנ-סקי. פרשנות זו קוראת את המחזה באופן הפוך לעיבודיו הרווחים.

הכול אודות שפת הסתרים היהודית

השבוע הרצתה ד”ר איה אלידע בבית שלום עליכם במסגרת סדרת ההרצאות “תרבות יידיש – פנים רבות לה” על נוצרים שעסקו ביידיש בעת החדשה המוקדמת, והדגימה בהרצאתה כיצד הדימויים שטיפחו גרמנים על היידיש נבעו מזהותם הדתית וגם עיצבו בתורם תודעה דתית ולאומית.