אל המקום - נופים ושירים של מזרח אירופה היהודית

15 באוקטובר מבוא: ארץ – עיר – שיר ד”ר רוחמה אלבג

22 באוקטובר אודסה: ביאליק וטשרניחובסקי נפגשים ד”ר רוחמה אלבג

29 באוקטובר אודסה: מנדלי וגיבוריו מגיעים לעיר הגדולה פרופ’ אברהם נוברשטרן

5 בנובמבר ורשה: דינמיקה של מרכז ספרותי: העיתונות פרופ’ נתי כהן

12 בנובמבר ורשה: דינמיקה של מרכז ספרותי: הספרות פרופ’ נתי כהן

19 בנובמבר לבוב: אורי צבי גרינברג – שירת שני נופים ד”ר רוחמה אלבג

26 בנובמבר מלבוב ועד לביב – דרך למברג ולבוב פרופ’ דוד אסף

חופשת חנוכה

10 בדצמבר קישינב: המקום בו השמש זרחה ד”ר רוחמה אלבג

17 בדצמבר קובנה: “בארץ אהבתי” (לאה גולדברג) ד”ר רוחמה אלבג

24 בדצמבר קייב: יהודים בעיר גויית פרופ’ נתי כהן

31 בדצמבר קייב: מרכז של תרבות יידיש פרופ’ אברהם נוברשטרן

7 בינואר 2019 קייב: יעקב אורלנד והפואמה שלו “קייב” ד”ר רוחמה אלבג

14 בינואר “מי יודעי עיר לישטינא” (ח”נ ביאליק):
שיר, סיפור, מקום פרופ’ דוד אסף

21 בינואר וילנה: מרכז של תרבות יידיש פרופ’ אברהם נוברשטרן

חופשת סמסטר

11 בפברואר וילנה: שיר הלל, שיר קינה פרופ’ אברהם נוברשטרן

18 בפברואר וילנה ביצירתו של אברהם סוצקבר פרופ’ אברהם נוברשטרן

25 בפברואר בוצ’אץ’: גלגולו של מקום ד”ר רוחמה אלבג

4 במרץ ברודי: עיר ואם בישראל ד”ר רוחמה אלבג

11 במרץ זמושץ’: י”ל פרץ ד”ר רוחמה אלבג

18 במרץ יצחק קצנלסון: ליטא, לודז’, ורשה פרופ’ אבנר הולצמן

25 במרץ לודז’: ספרות צומחת בעיר המפויחת פרופ’ אברהם נוברשטרן

לסיכום: מזרח אירופה באספקלריה של ארץ ישראל

1 באפריל קרסניסטב – עיירתו של אבות ישורון:
“זיכרונות הם בית” ד”ר רוחמה אלבג

8 באפריל רובנה: “סיפור של אהבה וחושך” ד”ר רוחמה אלבג

הרשמה לדיוור שלנו