קורסים בירושלים

קורסים בירושלים מתקיימים במכון ליאו בק, רח’ בוסתנאי 33.

מתחילים

יום א’ 16:45 – 18:15 ורה סאבו

מתקדמים א
יום א’ 10:00 – 11:30 ורה סאבו

יום ב’ 19:00 – 20:30 דניאל בירנבאום

מתקדמים ב
יום א’ 18:30 – 20:00 ורה סאבו