קורסים ללימוד שפה

מתחילים

יום א’ 11:00 – 12:30                   אברמי זקס               בכיתה

יום א’ 18:00 – 19:30                    אברמי זקס               בכיתה

יום ג’ 12:00 – 13:30                    ורה סבו                   בכיתה

יום ג’  18:30 – 20:00                   אברמי זקס               בזום

יום ד’ 18:00 – 19:30                   ד”ר יעד בירן            בכיתה

 

מתקדמים א

יום א’  16:00 – 17:30                  אברמי זקס               בכיתה

יום ג’  12:00 – 13:30                   ויקי שיפריס             בכיתה

יום ג’  18:30 – 20:00                   דניאל בירנבאום        בזום

 

 מתקדמים ב

יום א’ 13:00 – 14:30                   אברמי זקס               בכיתה

יום ב’ 16:30 – 18:00                   אלקסנדר פיש           בכיתה

                                                  קריאה, שיחה ודקדוק בכיף

יום ד’ 10:00 – 11:30                   ד”ר יעד בירן           בכיתה

יום ד’ 18:30– 20:00                    אברמי זקס               בזום

יום ד’ 18:15– 19:45                    ד”ר אורן רומן           בכיתה   (סמסטר א בלבד)

יום ה’ 10:00 – 11:30                   דניאל בירנבאום        בזום

יום ה’ 10:00 – 11:30                   ורה סבו                   בזום

 

 שמועסקלאַס

 יום ב’    11:00-9:30                   אלכסנדר פיש         בכיתה