מתקדמים ב – ד”ר אורן רומן

יום ד’, 19:45-18:15 (סמסטר א בלבד)

400.00