באַנײַט אײַער ייִדיש! – ורה סבו / תשפ”ג

אַ קורס פֿאַר סטודענטן װאָס קענען ייִדיש פֿון דער הײם און װילן זיך באַקענען מיט דער ייִדישער ליטעראַטור און קולטור.

ורה סבו

יום ד׳ 11:30-10:00

בזום

800.00