בלוטזויגערס!: ביקורת חברתית בתרבות יידיש – פרופ’ נתי כהן

פרופ’ נתי כהן

יום ב׳ 14:30 – 16:00

בזום ובכיתה

800.00