מתחילים – אברמי זקס – יום א 11:00 / תשפ”ד

אברמי זקס

יום א’ 11:00-12:30

בכיתה

800.00