מתקדמים א – אברמי זקס – יום א / תשפ”ד – 16:00

אברמי זקס

יום א’ 14:30-13:00

בכיתה

800.00