מתקדמים א – ד”ר יעד בירן – יום ב’

ד”ר יעד בירן

יום ב׳ 18:15 – 19:45

בזום ובכיתה

800.00