מתקדמים א – ד”ר יעד בירן – יום ד’

ד”ר יעד בירן

יום ד׳ 9:45    11:15

בזום ובכיתה

800.00