מתקדמים א – ויקי שיפריס – תשפ”ד

ויקי שיפריס

יום ג’   12:00-13:30

בכיתה

800.00