מתקדמים ב – אלכסנדר פיש – תשפ”ד

אלקסנדר פיש

יום ב’  16:30 – 18:00

בכיתה

800.00