מתקדמים ב’ – ד”ר אורן רומן

ד”ר אורן רומן

יום ד׳ 18:30    20:00

בזום ובכיתה

800.00