סדנת תרגום מיידיש לעברית – ויקי שיפריס ובני מר / תשפ”ד

ויקי שיפריס ובני מר

יום ג׳ 16:30 – 18:00

בכיתה

800.00