סדנת תרגום מיידיש לעברית וכתיבה יוצרת – ויקי שיפריס ובני מר

ויקי שיפריס ובני מר

יום ג׳ 16:30 – 18:00

בזום ובכיתה

800.00