על פי תהום: ספרות יידיש בפולין בין שתי מלחמות העולם – פרופ’ נתי כהן

פרופ’ נתי כהן

יום ב׳ 14:30 – 16:00

בזום ובכיתה; ביידיש

800.00