קורות בתינו – חלק שני: ליטא היהודית ושלוחותיה

מפגשים: פברואר 2021 – יוני 2021 ימי ראשון: 17:00 – 18:15 בזום

400.00