קורות בתינו: לשם שמים? מחלוקות בעולם היהודי המודרני (תשפ”ד) – יום א, 17:00 – 18:30

800.00