קורות בתינו: מורשת אירופה והתרבות הישראלית – סמסטר א’

סמסטר א’ ימי ראשון: 17:00 – 18:30

400.00