קורות בתינו: מורשת אירופה והתרבות הישראלית – שנתי (סמסטר א+ב)

סמסטר א+ב ימי ראשון: 17:00 – 18:30

700.00